Ajankohtaista

Kesäkadun näytöllä J-P Metsävainion taidetta

Koe kau­punki — koe taide ‑näyt­tely Oulussa 25.2.–7.3.

Näyt­tely tar­joaa moni­puo­li­sen kat­tauk­sen oulu­laista kuva­tai­detta oulu­lais­ten korona-arjen piris­tyk­seksi. Näyt­tely on esillä Lii­ke­kes­kuk­sen jäse­ny­ri­tys­ten näy­teik­ku­noissa sekä Rotu­aa­rin ja Val­kean Kesä­ka­dun näy­töllä. Näyt­tely toteu­te­taan yhteis­työssä Gal­le­ria MABD:n kanssa.

Val­kean Kesä­ka­dun näy­töllä on J‑P Met­sä­vai­nion upeita astro­no­mi­sia luon­to­ku­via.
2 minuu­tin mit­tai­nen esi­tys näh­tä­villä 25.2.–7.3. joka päivä klo 12 — 20 puo­len tun­nin välein, alkaen klo 12.00.  

Katso muut näyt­te­ly­koh­teet tästä.

 

Ajankohtaista