Ajankohtaista

Viimeinen jouluostosviikonloppu - muun muassa Sokos palvelee klo 20 asti

Tule­vana vii­kon­lop­puna osa Val­kean toi­mi­joista haluaa tar­jota piden­net­tyä osto­sai­kaa jou­lus­hop­pai­li­joille:

 • Sokos la klo 9–20 ja su klo 11–20
 • Sokos Her­kun Kukka la klo 9–20 ja su klo 11–20
 • Cubus la klo 9–20 ja su klo 11–20
 • Bik Bok la klo 9–20 ja su klo 11–20
 • Jas­min la klo 10–20 ja su 11–20
 • Flying Tiger Copen­ha­gen la klo 9–20 ja su klo 11–20
 • Volt la klo 10–20, su klo 11–18
 • Telia la klo 9–20 ja su 11–20
 • Rosso la klo 10:30–20, su klo 11–18
  LISÄYS: Inters­port la klo 9–20 ja su klo 11–20
  LISÄYS: Clas Ohl­son la klo 9–20 ja su klo 11–20
  LISÄYS: Noomi la klo 10–20 ja su 11–20

Mui­den liik­kei­den aukio­loa­jat voit tar­kis­taa yri­tys­koh­tai­silta sivuilta:
Kau­pat | Ravin­to­lat 

Muista pitää tur­va­väli mui­hin asiak­kai­siin sekä hen­ki­lö­kun­taan. Huo­lehdi käsi­hy­gie­niasta kaup­pa­kes­kuk­sesta löy­ty­villä käsien desin­fioin­ti­pis­teillä. Suo­sit­te­lemme mas­kin käyt­töä.

Ajankohtaista