Ajankohtaista

Emmyn myyntilaatikko jälleen toiminnassa

Emmyn pos­ti­myyn­ti­laa­tikko Val­kean 4. ker­rok­sessa on jäl­leen toi­min­nassa ja laa­tik­koon voi tuoda myyn­tiin pis­tet­tä­viä vaa­te­pa­ket­teja.

Emmy — käy­tet­ty­jen merk­ki­vaat­tei­den tai­vas

Emmy on Suo­men suu­rin verk­ko­kauppa ja myyn­ti­pal­velu käy­te­tyille, hyvä­kun­toi­sille merk­ki­vaat­teille. Voit vai­vatta myydä ehjät, tar­peet­to­mat nais­ten, mies­ten ja las­ten merk­ki­vaat­teet, ‑ken­gät, ‑lau­kut ja ‑asus­teet Emmyn kautta. Emmy tar­kis­taa tuot­teet ja hoi­taa myyn­nin puo­les­tasi emmy.fi-verkkokaupassa. Saat jopa 80 % tuot­teen myyn­ti­hin­nasta ja voit valita otatko tuot­tosi suo­raan tilil­lesi vai koro­tet­tuna 10 % lisäe­dulla Emmyn tai jon­kin yhteis­työ­kump­pa­nimme lah­ja­kort­tina.

Tutustu myy­jä­oh­jei­siin.

Ajankohtaista