Ajankohtaista

Osa Valkean liikkeistä supistaa aukiolojaan hieman

Kaup­pa­kes­kus Val­kea ottaa huo­mioon vuo­kra­lais­tensa toi­veet ja mah­dol­lis­taa maa­nan­taista 19.10. alkaen nor­maa­lia hie­man sup­peam­mat aukio­loa­jat. Haluk­kaat liik­keet voi­vat lyhen­tää aukio­lo­aan tun­nin aamusta ja tun­nin illasta arki­sin ja lau­an­tai­sin.

Osa toi­mi­joista jat­kaa tutuilla laa­joilla aukio­loa­joilla. Muun muassa ank­ku­ri­toi­mi­jat Sokos-tava­ra­talo, Sokos Herkku, Inters­port ja Clas Ohl­son jat­ka­vat edel­leen nor­maa­lien aukio­loai­ko­jen mukai­sesti.

Pal­ve­lemme 19.10. alkaen seu­raa­vasti:

ma-pe 9/10 – 20/21
la 9/10 – 18/19
su 11 – 18

Ravin­to­la­maa­ilma Kööki:
ma-pe 10.30 – 20/21
la 10.30 – 18/21
su 11 – 18

Sokos Herkku:
ma-la 7 – 22
su 9 – 21

Tar­kista yri­tys­koh­tai­set aukio­loa­jat aukio­loai­ko­jen koon­ti­si­vulta!

Ajankohtaista