Ajankohtaista

DNA Kauppa avaa Valkeassa ma 4.5.

Val­kean mat­ka­pu­he­lin ja oheis­tar­vi­ke­va­li­koima laa­jen­tuu, kun DNA Kauppa avaa vapun jäl­keen ma 4.5. Val­kean katu­ta­sossa Bacaro Dop­pion ja Kul­ta­jousen välissä sijait­se­vassa lii­ke­ti­lassa.

DNA Kauppa on Suo­men laa­jin mat­ka­pu­he­li­mia myyvä ketju, joka tar­joaa kat­ta­van ja mie­len­kiin­toi­sen vali­koi­man mat­ka­pu­he­li­mia, tablet­teja sekä oheis­tar­vik­keita aina kil­pai­lu­ky­kyi­seen hin­taan. DNA Kau­pasta saat myös ainut­laa­tui­sia viih­de­pal­ve­luja sekä edul­li­sia liit­ty­miä ja nopeita net­tiyh­teyk­siä, joilla saat enem­män irti lait­tees­tasi.

Ter­ve­tu­loa Val­kean DNA Kaup­paan!

 

Ajankohtaista