Ajankohtaista

Valkean järjestämä Lumo-klubi valtaa Kesäkadun la 23.11. klo 17

Val­kean Kesä­katu muut­tuu Lumo Light Fes­ti­va­lin kun­niaksi ja #lumoil­miö’n hen­gessä yhden lau­an­tai-illan ajaksi groo­vaa­vaksi tans­si­lat­tiaksi disco­va­loi­neen ja dj-set­tei­neen.

Tun­nel­man kat­toon nos­ta­maan on kut­suttu kolme kovaa pai­kal­lista:

Dj Smok https://soundcloud.com/djsmok
Dj Timothy Night
Dj Peak https://soundcloud.com/dj-peak‑1

Tule pai­kalle todis­ta­maan miten Kesä­katu tai­puu näi­den artis­tien käsit­te­lyssä het­keksi elekt­ro­ni­sen tans­si­musii­kin pyhä­töksi.

Tapah­tu­man tuot­taa: Team Simi­sami
Tek­nii­kasta vas­taa: Tuupa Records

#kesä­ka­dul­la­ta­pah­tuu

Ajankohtaista