Ajankohtaista

Black Fridayn ILMAINEN PYSÄKÖINTI pe 29.11. KLO 6.30 – 11.30!

Black Fri­dayn kun­niaksi Val­kea ja Oulun Lii­ke­kes­kus ry tar­joa­vat per­jan­taina 29.11. ilmai­sen pysä­köin­nin Val­kean park­ki­hal­lissa ja Kivi­sy­dä­messä aamu­tun­tien aikana. Edun saat, kun käy­tät pysä­köin­tiä klo 6.30–11.30 välillä ja otat lipuk­keen tul­les­sasi puo­milta. Käytä lipu­ketta nor­maa­listi kas­sassa läh­ties­säsi. Muuna kel­lon­ai­kana pysä­köinti on mak­sul­lista.

Ajankohtaista