Ajankohtaista

Käyrätorvikvartetti The Golden Horns Kesäkadulla 15.10. klo 15.30

Uni­ver­su­min vii­lein kvar­tetti saa­puu Ouluun ja pii­pah­taa myös Kesä­ka­dulla anta­massa mais­tiai­sen Made­to­jan salin kon­ser­tis­taan! Käy­rä­tor­vi­kvar­tetti The Gol­den Horns on yhtä kuin neljä Suo­men joh­ta­vaa käy­rä­tor­ven­soit­ta­jaa:  musii­kin toh­to­rit Tero Toi­vo­nen (Tapiola Sin­fo­nietta) ja Tommi Hyy­ti­nen (RSO), RSO:n soo­lo­käy­rä­tor­ven­soit­taja Jukka Harju ja Kan­sal­li­soop­pe­ran orkes­te­rin käy­rä­tor­ven vara­ää­nen­joh­taja Tuomo Eeri­käi­nen. Ryh­män tarina alkoi MTV3:n W‑tyyli ‑ohjel­masta, jossa yhtye esitti Bill Wit­her­sin kap­pa­leen Lovely Day jazzar­tisti Zar­kus Pous­san kanssa. Ryhmä on sit­tem­min osoit­ta­nut käy­rä­tor­ven rajat­to­mat mah­dol­li­suu­det mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­silla sovi­tuk­silla vailla mitään rajoja.

 

KULTAISET KÄYRÄTORVET

to 17.10. klo 19, Made­to­jan sali – Oulun Musiik­ki­kes­kus

Daniel Blen­dulf, kapel­li­mes­tari

The Gol­den Horns

Liput ja lisä­tie­dot: bit.ly/sinfoniansyksy2019_thegoldenhorns

Ajankohtaista