Ajankohtaista

Uudistunut Herkku viettää avajaisia ke 28.8. klo 17

Sokos Herkku kut­suu sinut tutus­tu­maan uudis­tet­tuun kau­pun­gin laa­duk­kaim­paan ruo­ka­kaup­paan, jonka hou­kut­te­leva vali­koima ja ensi­luok­kai­nen pal­velu teke­vät Ari­nan omis­ta­jien arjes­ta­kin juh­laa! Ins­pi­roi­vassa myy­mä­lässä laatu ja asian­tun­teva pal­velu koh­taa­vat roh­kai­se­van vali­koi­man sekä edul­li­sen hin­ta­ta­son.

AVAJAISOHJELMASSA:
• Her­kul­li­sia mais­tiai­sia uudis­tu­neesta vali­koi­masta
• Arvomme 1000€ arvosta mais­tu­via pal­kin­toja
• Vei­keät mas­ko­tit Onni Orava ja Roihu Repo­lai­nen viih­dyt­tä­vät lap­sia
• Hui­keita ava­jais­tar­jouk­sia!

Ps. Uudis­tuk­sen myötä Her­kun aukio­loa­jat laa­je­ne­vat ma 2.9. seu­raa­vasti: ma-la 7–22, su 9–21. Pal­ve­lu­tori palvelee ma-la 7–21 ja su 10–18.

Ajankohtaista