Ajankohtaista

Tiedote: Uusi uhkaus Valkeaan – poliisin arvion mukaan vakavaa uhkaa ei ole

Ano­nyy­missa Tor-ver­kossa leviää jäl­leen viesti, jossa Kaup­pa­kes­kus Val­keassa ker­ro­taan su 16.6.2019 tapah­tu­vaksi väki­val­lan­te­koja. Poliisi hoi­taa asiaa ja arvioi ettei vaka­vaa uhkaa ole. Myös Kaup­pa­kes­kus Val­kea ja Val­kean var­tioin­ti­liike Secu­ri­tas ovat varau­tu­neet tilan­tee­seen. Kaup­pa­kes­kus on auki nor­maa­listi läpi vii­kon­lo­pun.

Ajankohtaista