Ajankohtaista

Sokoksen muotiviikko huipentuu isoon muotinäytökseen Kesäkadulla la 13.4.

Sokok­sen muo­ti­vii­kot ovat täällä! Ensim­mäi­nen muo­din viikko hui­pen­tuu lau­an­taina jär­jes­tet­tä­vään suu­reen muo­ti­juh­laan, kun Saimi Hoye­rin kou­lut­ta­mat upeat taval­li­sista ihmi­sistä kuo­riu­tu­neet huip­pu­mal­lit nouse­vat Val­kean Kesä­ka­dulla stai­listi Sofia Oks­a­sen kokoa­man muo­ti­näy­tök­sen catwal­kille.

Muo­ti­näy­tök­seen val­mis­tau­du­taan pit­kin viik­koa ja ohjel­maa jär­jes­te­tään niin tava­ra­ta­lossa kuin Val­kean Kesä­ka­dulla. Tule mukaan!

Seu­raa tapah­tu­maa Face­boo­kissa tapah­tu­ma­si­vulla.

Per­jan­taina 12.4.

15:00 Hiustren­dit by Dior
15:20 Meik­kit­ren­dit by Wella
15:40 Meik­kit­ren­dit by Estee Lau­der
16:00 Kevään muoti–  ja kau­neustren­dit Saimi Hoyer ja Mariela Sar­kima
16:20 Meik­kit­ren­dit by Lancome
16:40 Saimi Hoye­rin kork­ka­ri­kä­ve­ly­koulu by Högl ja Vogue. Tule ja opi käve­le­mään Catwal­killa
17:40 Kevään muoti–  ja kau­neustren­dit Saimi Hoyer ja Mariela Sar­kima
18:00 Sokos Cas­ting mal­lien muo­ti­näy­tös­har­joi­tuk­set
19:00 Sokos Cas­ting mal­lien muo­ti­näy­tös­har­joi­tuk­set

Lau­an­taina 13.4.

10:30 Hiustren­dit by Wella
10:50 Meik­kit­ren­dit by Lancome
11:10 Meik­kit­ren­dit by Estee Lau­der
11:30 Kevään muoti–  ja kau­neustren­dit Saimi Hoyer ja Mariela Sar­kima
12:00 MUOTINÄYTÖS I
12:15 Mal­li­haas­tat­telu by Saimi Hoyer
12:20 MUODIN TIETOISKU: Pukeu­tu­mi­se­ti­ketti
12:35 TAUKO
13:15 MUODIN TIETOISKU: Mitä kuu­luu koti­mai­sille mer­keille?
13:30 MUOTINÄYTÖS II
13:45 Mal­li­haas­tat­telu by Saimi Hoyer
13:50 Hiustren­dit by Wella
14:05 MUODIN TIETOISKU  Mies­ten far­kut
14:20 TAUKO
14:45 MUODIN TIETOISKU: Alus­pu­keu­tu­mi­sen tren­dit ja oikean­lais­ten alus­vaat­tei­den valinta
15:00 MUOTINÄYTÖS III
15:15 Mal­li­haas­tat­telu by Saimi Hoyer
15:20 MUODIN TIETOISKU: Miten löy­dän itsel­leni sopi­vat housut
15:35 TAUKO
15:45 Kevään muoti–  ja kau­neustren­dit Saimi Hoyer ja Mariela Sar­kima
16:00 MUOTINÄYTÖS IV

MUODIN TRENDEJÄ JA NEUVONTAA SOKOKSELLA KOKO VIIKON AJAN:

Ma–pe klo 12 ja 18: Asus­te­baa­rit, Sokos 1. krs
Ma–pe klo 16–17: Pukeu­tu­mis­neu­vo­jan avoi­met ovet ‑kyse­ly­tunti Sokos 2. krs
Ke–pe klo 11 ja 17: Kevään tren­di­vin­kit, Sokos 2. krs

La klo 10–17: Pukeu­tu­mi­sen baa­rit ja ‑kli­ni­kat Sokok­sella: Kevään tren­dit ja apua pukeu­tu­mis­pul­miin. Asus­te­baari, housu­baari, ken­kä­baari, lii­vikli­nikka, suk­ka­baari, mies­ten pai­ta­baari, mies­ten fark­kukli­nikka ja mies­ten ken­kä­baari.


SOKOS KAUNEUDESSA TAPAHTUU MA–TO:

12.00 Wel­lan tren­di­kam­pauk­set, 1. krs
13.00 Per­fect Skin – täy­del­li­nen meik­ki­pohja, 1. krs
15.00 Wel­lan tren­di­kam­pauk­set, 1. krs
16.00 Power Lips – puna­huu­let, 1. krs
16.30 Wel­lan tren­di­kam­pauk­set, 1. krs
17.00 Wakeup Makeup – 10 min aamu­meikki, 1. krs
Ajankohtaista