Ajankohtaista

FLORISTINEN KEVÄTVIMMA 12.-14.4. VALKEAN KAUPPAKÄYTÄVILLÄ

Flo­ris­ti­nen kevät­vimma tuo kaup­pa­kes­kus Val­kean kaup­pa­käy­tä­ville OSAO:lta val­mis­tu­vien flo­ris­tio­pis­ke­li­joi­den tila­tai­de­teok­sia 12.–14.4 väli­seksi ajaksi.

Val­kean kol­messa ker­rok­sessa on näh­tä­villä upeita kuk­ka­si­don­nan tila­töitä, joissa on käy­tetty luon­non­ma­te­ri­aa­leja ja keväi­siä kuk­kia. Nyt sinulla on ainut­laa­tui­nen tilai­suus päästä näke­mään kevään tulo flo­ris­ti­sin sil­min!

Ter­ve­tu­loa!

Linkki Face­book tapah­tu­maan.

Lue lisää flo­ris­tio­pis­ke­li­joi­den miet­teitä täältä.

 

Ajankohtaista