Ajankohtaista

Vaaliohjelmaa Valkeassa

Vaa­li­ke­vät lähes­tyy! Kaup­pa­kes­kus Val­kea on tar­jon­nut kai­kille puo­lueille tas­a­puo­li­sen mah­dol­li­suu­den esiin­tyä Kesä­ka­dulla vaa­lien alla.

Alla vah­vis­tu­neet vaa­li­ta­pah­tu­mat:

La 23.2. klo 13–15 Oulun Vih­reät, Linkki Face­book tapah­tu­maan

La 9.3. klo 10–14 Sini­nen Tule­vai­suus r.p.

Pe 22.3. klo 14–18 Poh­jois-Poh­jan­maan Vasem­misto ry

La 30.3. klo 10–14 Kokoo­mus, Linkki Face­book tapah­tu­maan

La 30.3. klo 14–18 SDP, Linkki Fac­book tapah­tu­maan

Ke 3.4.  klo 14–18 Kes­kusta

Pe 5.4. klo. 12–16 Perus­suo­ma­lais­ten Poh­jois-Poh­jan­maan piiri ry

Lista päi­vit­tyy sitä mukaa, kun tapah­tu­mat vah­vis­tu­vat.

Ajankohtaista