Ajankohtaista

Oulun liikekeskus ry järjestää: HYVINVOINTIPÄIVÄ la 19.1.

Val­keassa vie­te­tään Oulun Lii­ke­kes­kus Ry:n jär­jes­tä­mää hyvin­voin­ti­päi­vää lau­an­taina 19.1 klo 10–16.

Pai­kalla hyvin­voin­nin asian­tun­ti­joita ker­to­massa hyvin­voin­tiin liit­ty­viä asioita ja esit­te­le­mässä pal­ve­lu­jaan ja tuot­tei­taan.
Kesä­ka­dun lavalla hyvin­voin­tiin liit­ty­viä puheen­vuo­roja.

Lavalla hen­gi­tys­hy­vin­voin­nin luento/esitys/ Hapella Oy
klo 11:30–11:45 sekä
klo 13:30–13:45

Lavalla tie­toisku hen­ki­sen hyvin­voin­nin mer­ki­tyk­sestä koko­nais­val­tai­sessa hyvin­voin­nissa, psy­ko­te­ra­peu­tin näkö­kulma, Poh­joi­nen Pari- ja tera­pia­kes­kus
klo 12:00–12:15 sekä
klo 14:00–14:15

Pai­kalla esit­te­le­mässä:
Beauty Cen­ter
Fressi
Hapella Oy
Natu­ral
Poh­joi­nen Pari- ja per­he­te­ra­pia­kes­kus

Ter­ve­tu­loa!

Ajankohtaista