Ajankohtaista

Tiedote: Valkean 4. kerroksessa pieni tulipalo - kauppakeskus avaa huomenna normaalisti

Kaup­pa­kes­kus Val­kean 4. ker­rok­sessa havait­tiin tänään juuri ennen kaup­pa­kes­kuk­sen sul­ke­mista pieni tuli­palo, joka saa­tiin nopeasti hal­lin­taan ja sam­mu­tet­tua. Kaup­pa­kes­kus tyh­jen­net­tiin tur­val­li­suus­syistä. Palon syt­ty­mis­syytä ei tie­detä, asiaa tut­ki­taan.

Val­kea ava­taan huo­menna aamulla nor­maa­listi klo 9.

Ajankohtaista