Ajankohtaista

Tulossa: Black Friday ja ilmainen parkkeeraus

Per­jan­taina 23.11. vuo­den odo­te­tuin shop­pai­lu­ta­pah­tuma Black Fri­day! Odo­tet­ta­vissa aivan jär­jet­tö­miä tar­jouk­sia ja piden­netty aukiolo jo klo 7:00! Osa tar­jouk­sista voi­massa vain aamulla, joten nopeat syö­vät hitaat.

Black Fri­dayn päräyt­tävä park­kietu!

Lii­ke­kes­kus ry ja Kaup­pa­kes­kus Val­kea tar­joa­vat ilmai­sen pysä­köin­nin Kivi­sy­dä­messä* ja Val­kean park­ki­hal­lissa pe 23.11. klo 6:30–11:30. Jätä auto park­kiin ja shop­paile itsesi pyör­ryk­siin koko kes­kus­tan suu­ressa ostos­ta­pah­tu­massa!

 

*Edun käyt­töön saa­dak­sesi Kivi­sy­dä­messä toimi näin: Käytä pysä­köin­tiä klo 6:30–11:30 välillä ja ota lipuke tul­les­sasi puo­milta. Pois­tues­sasi käytä lipu­ketta nor­maa­listi auto­maat­ti­kas­sassa. Jos pois­tut ennen klo 11:30, sinua ei veloi­teta. Ennen klo 6:30 ja klo 11:30 jäl­keen pysä­köinti on mak­sul­lista.

Ajankohtaista