Ajankohtaista

Jouluostosmatkalle Valkeaan Kemistä tai Rovaniemeltä?

Jär­jes­tämme kaksi jou­lus­hop­pai­lu­mat­kaa Rova­nie­meltä Kaup­pa­kes­kus Val­ke­aan. Bus­si­mat­kat ovat mak­sut­to­mia Ari­nan omis­ta­jille. Muista näyt­tää S‑Etukortti bus­siin nous­tes­sasi. Mat­kan hinta ilman S‑Etukorttia 10€/hlö.

 

Vii­kon­lop­pu­matka la–su 8.–9.12.

Lähtö Rova­nie­men Pris­man park­ki­pai­kalta lau­an­taina 8.12. klo 9:00. Pysäh­ty­mi­nen Kemin Pris­man park­ki­pai­kalla n. klo 10:30. Paluu­kyyti läh­tee sun­nun­taina 9.12. klo 17:00 Oulusta Kemin kautta Rova­nie­melle.

 

Yöpy­mi­nen on oma­kus­tan­tei­nen. Jou­lus­hop­pai­li­jat majoit­tu­vat muka­vasti esi­mer­kiksi Ori­gi­nal Sokos Hotel Ari­nassa, Kaup­pa­kes­kus Val­kean kai­na­lossa.

Huo­ne­hinta 120 eur / 1hh tai 2hh / vrk, sisäl­täen iha­nan aamiai­sen, ilta­sau­nat sekä kun­toi­lu­huo­neen käy­tön. Lisäksi majoit­tu­jille tar­joamme ‑15 % ostoe­dun Sokos Puku­mie­heen.

Huo­nei­den varaus Ori­gi­nal Sokos Hotel Ari­nan net­ti­si­vuilta varaus­tun­nuk­sella BSHOPPAILU

Tar­jous­hin­tai­set­huo­neet ovat varat­ta­vissa 5.12.2018 saakka, minkä jäl­keen ne vapau­tu­vat hotel­lin myyn­tiin. Tar­jous­hin­tai­sia huo­neita on rajoi­tettu määrä.

 

Päi­vä­matka la 15.12. **PÄIVÄMATKA ON TÄYNNÄ*

Lähtö Rova­nie­men Pris­man park­ki­pai­kalta klo 9:00. Pysäh­ty­mi­nen Kemin Pris­man park­ki­pai­kalla n. klo 10:30. Paluu läh­tee klo 17:00 Oulusta Kemin Pris­man kautta Rova­nie­men Pris­malle.

 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen mat­koille:

Ilmoit­taudu bus­si­mat­kalle ke 5.12. men­nessä osoit­tee­seen maria.moilanen@sok.fi tai puh. 044 4050 759 (soi­tot ma-pe klo 9–15 väli­senä aikana tai teks­ti­vies­titse). Kerro ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­dessä kum­malle reis­sulle haluat, kaik­kien mat­ka­lais­ten nimet ja läh­tö­paikka (Kemi vai Rova­niemi). Ilmoit­tau­tu­mi­set ovat sito­via. Paik­koja rajoi­te­tusti!

Ajankohtaista