Ajankohtaista

Joulun avaus pe-su 16.-18.11.

Val­kean Joulu ava­taan ja jou­lu­va­lot syt­ty­vät! Toi­vo­tamme kaikki ter­ve­tul­leiksi viet­tä­mään kans­samme ohjel­man­täy­teistä vii­kon­lop­pua jou­lui­sissa tun­nel­missa.

 

Tule ihas­te­le­maan jou­lu­va­lo­jen syt­ty­mistä per­jan­taina! Jou­lu­pu­kin voit tavata lau­an­taina sekä sun­nun­taina ja ker­toa lah­ja­toi­veesi. Par­ty­boot­hissa kuvau­tat oman jou­lu­kort­tisi ja Jou­lu­pa­jassa askar­te­let jotain kivaa jou­luksi! Nap­paa jou­lu­namu kark­ki­ty­kin suusta ja tule mukaan lau­la­maan jou­lu­lau­luja! Sun­nun­taina Poh­jan­kar­ta­non kou­lun 8E-luo­kan tont­tuor­kes­te­rin jou­luista soit­toa, tut­tuja jou­lu­lau­luja saa lau­laa mukana.

 

Per­jan­tain 16.11. aika­taulu:

18:00 Jou­lu­va­lot syt­ty­vät 🌟

 

Lau­an­tain 17.11. aika­taulu:

10–18 Jou­lu­pu­kin vas­taan­otto 3. krs 🎅🏼 klo 10:00 – 12:00 / 12:30 – 14:00 / 14:30 – 16:00 / 16:30 – 18:00

10–16 Par­ty­booth-valo­ku­vaus­koppi Kesä­ka­dulla 📸

10–18 Jou­lu­paja 3. krs 🖍

12 ja 14 Kark­ki­tykki Kesä­ka­dulla 🍬

13–13:30 Jou­lu­lau­lu­hetki 3. krs 🎼

 

Sun­nun­tain 18.11. aika­taulu:

12–18 Jou­lu­pu­kin vas­taan­otto 3. krs 🎅🏼 klo 12:00 – 13:00 / 13:30 –14:30 / 15:00 – 16:00 / 16:30 – 18:00

12–18 Jou­lu­paja 3. krs 🖍

13–13:30 Jou­lu­lau­lu­hetki 3. krs 🎼

14, 15 ja 16 Poh­jan­kar­ta­non kou­lun 8E-luo­kan tont­tuor­kes­teri Kesä­ka­dulla 🎺

 

Tapah­tu­man tuot­taa Team Simi­Sami

 

Ajankohtaista