Ajankohtaista

Valokeilassa Maria Sid - keskustelutilaisuus to 25.10. klo 11:30-12

*Vali­tet­ta­vasti Maria Sid on esty­nyt ja esiin­tyjä Val­kean lavalla on vaih­tu­nut. Olemme saa­neet vie­raaksi kir­jai­li­jan ja toi­mit­ta­jan Minna Lindgre­nin.

To 25.10. klo 11.30–12 Kesä­ka­dun lavalla kes­kus­te­lu­ti­lai­suus, jossa vie­raana teat­te­ria­lan kon­kari, Pika­pa­ran­tola ‑oop­pe­ran ohjaaja Maria Sid. Tule kuu­le­maan Marian aja­tuk­sia oop­pe­ran ohjaa­mi­sesta sekä uras­taan. Kan­sal­li­soop­pera ja ‑baletti on vie­rai­lulla moni­puo­li­sella ohjel­mis­tolla Oulussa 24.–27.10. Osuus­kauppa Arina on mukana tuke­massa vie­rai­lua.

Maria Sid on teat­te­ri­tai­teen mais­teri, joka on kou­lut­tau­tu­nut sekä näyt­te­li­jäksi että ohjaa­jaksi. Hän on ohjan­nut draa­maa, musiik­ki­teat­te­ria ja oop­pe­raa. Hänen vii­me­ai­kai­siin ohjauk­siinsa kuu­lu­vat mm. Straus­sin Lepakko, My Fair Lady, Meyer­bee­rin Poh­jan­tähti, Äidin­maa-musi­kaali, PlayMe ja Chess sekä Kuusis­ton Fjä­riln vin­gad. Maria on näy­tel­lyt tv- ja elo­ku­va­roo­lien lisäksi teat­te­rissa. Pää­roo­leja hän on esit­tä­nyt mm. teok­sissa My Fair Lady, Kesäyön unelma, Cel­lo­fan, Mamma Mia, Teat­te­ri­laiva ja Miraklet. Sid asuu Tuk­hol­massa ja työs­ken­te­lee Suo­messa ja Ruot­sissa. Loka­kuusta 2018 alkaen hänet on nimi­tetty Tuk­hol­man kau­pun­gin­teat­te­rin apu­lais­joh­ta­jaksi.

Ajankohtaista