Ajankohtaista

Valokeilassa kirjailija ja toimittaja Minna Lindgren to 25.10. klo 11:30-12

Vali­tet­ta­vasti Maria Sid on esty­nyt ja esiin­tyjä Val­kean lavalla on vaih­tu­nut. Olemme saa­neet vie­raaksi kir­jai­li­jan ja toi­mit­ta­jan Minna Lindgre­nin.

Kaup­pa­kes­kus Val­kean lavalla esit­täy­tyy moni­puo­li­nen kir­jai­lija ja toi­mit­taja Minna Lindgren. Lindgre­nin vii­mei­sim­piä töitä on libretto Kan­sal­li­soop­pe­ran Pika­pa­ran­tola-teok­seen, joka on nyt vie­rai­lulla Oulussa. Lindgren on työs­ken­nel­lyt pit­kään muun muassa Yleis­ra­diossa. Lindgre­nin vuonna 2013–2015 ilmes­ty­nyt Ehtoo­lehto-tri­lo­gia on niit­tä­nyt mai­netta niin Suo­messa kuin maa­il­malla. Tule kuu­le­maan Min­nan aja­tuk­sia oop­pe­ra­teok­sen luo­mi­sesta.

Osuus­kauppa Arina on mukana tuke­massa Kan­sal­li­soop­pe­ran ja ‑bale­tin vie­rai­lua Oulussa 24.–27.10.

Ajankohtaista