Ajankohtaista

Perhehuone avataan la 20.10.2018

Kaup­pa­kes­kus Val­kean 4. ker­rok­seen on raken­nettu uusi ja toi­vottu leväh­dys- ja hoi­to­huone pik­ku­lap­si­per­heille. Kau­nis ja viih­tyisä per­he­huone toi­mii lap­si­per­heen ostos­reis­sun rau­hal­li­sena tuki­pis­teenä, jossa hoi­tu­vat ruo­kai­lut, vai­pan­vaih­dot ja hen­gäh­dys­tauot.

Per­he­huo­neen ovet avau­tu­vat ensim­mäi­sen ker­ran lau­an­taina 20.10. klo 10–14. Ava­jai­sissa ovat mukana Tou­hula, Mick’s, Sokos Herkku ja Sokos Puku­mies.

Ava­jais­ten jäl­keen per­he­huone on lap­si­per­hei­den käy­tössä Val­kean aukio­loai­koina. Val­kean var­tiointi avaa huo­neen oven lap­sille ja hei­dän huol­ta­jil­leen kut­su­pai­nik­keesta.

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan per­he­huo­nee­seen ja viet­tä­mään muka­vaa koko per­heen lau­an­tai­päi­vää Val­ke­aan!

Ajankohtaista