Ajankohtaista

Naisten ilta la 22.9. klo 18-23 – Ohjelma

Odo­tet­ta­vissa ihana ilta!  Tule viet­tä­mään aikaa hyvien esiin­ty­jien, muo­din ja shop­pai­lun mer­keissä Val­ke­aan. Kaikki liik­keet ja ravin­to­lat ovat avoinna klo 23 asti. Seu­raa ilmoit­te­luamme tar­jouk­sista ja muista kivoista yllä­reistä!

Ohjelma Kesä­ka­dun lavalla:
18:00 Ter­ve­tu­loa Nais­ten iltaan / HP Par­viai­nen
18:15 Muo­ti­näy­tös – Val­kean myy­mä­löi­den syys­muoti *
19:30 Elias Kas­ki­nen & Päi­vän San­ka­rit
21:30 Mikael Gabriel

*Jär­jes­tä­jänä Fas­hion Model Agency. Mukana muo­ti­näy­tök­sessä: Bik­bok, Cubus, Car­lings, Gina Tricot, Indiska, Mari­mekko, Mick’s, Rags, Sokos Puku­mies, Superdry, Volt, Your Face.

Muuta ohjel­maa:
— Esit­tely- ja myyn­ti­pis­teitä ja mais­ta­tusta: Sokos Herkku, Sokos Kau­neus, Natu­ral, Hartwall, sisus­tus­suun­nit­te­lija Outi Sepän­niitty, The Look, Kun­tomo
— Gla­di­aat­tori 2017 ‑voit­taja Janica Timo­nen ja pokaali
— Juon­taja HP Par­viai­nen ja eri alo­jen ammat­ti­lais­ten tie­tois­kut: The Look, Kul­ta­jousi, Instru­men­ta­rium, Natu­ral, Sokos Puku­mies, Kun­tomo

Tapah­tuma on kai­kille avoin. Kesä­katu sul­je­taan läpi­ku­lulta tapah­tu­man ajaksi, tällä var­mis­te­taan tapah­tu­man elä­myk­sel­li­syys ja tur­val­li­suus. Kulku tapah­tu­maan Kaup­pu­rien­ka­dulta Auto­saarta vas­ta­päätä ole­vasta sisään­käyn­nistä.

Tapah­tu­man tuot­taa Team Simi­Sami.

Ajankohtaista