Ajankohtaista

Joulukortteli valloittaa ydinkeskustan

Tänä vuonna jär­jes­te­tään Oulun kes­kus­tan yhtei­nen jou­lu­to­ri­ko­ko­nai­suus eli Jou­lu­kort­teli, joka levit­täy­tyy Rotu­aa­rin aukiolta Val­kean Kesä­ka­dulle. Kaup­pa­kes­kus Val­kean Jou­lu­katu myyn­ti­ko­jui­neen avau­tuu 1.12. ja Rotu­aa­rin Tier­na­tori mök­ki­ky­li­neen 14.12.2018. Myy­jä­haku Jou­lu­kort­te­lin myyn­ti­pai­koille on avattu; jou­luis­ten myyn­ti­mök­kien hakuaika jat­kuu 26.10. saakka.

Jou­lun tun­nel­maa kes­kus­tan jou­lu­to­reilla

Jou­lu­kort­te­lin jär­jes­te­lyistä vas­taa­vat Oulun Lii­ke­kes­kus ry ja Kaup­pa­kes­kus Val­kea yhteis­työssä Busi­ness Oulun kanssa. Ydin­kes­kus­taan toteu­te­taan näyt­tävä ja viih­tyisä Rotu­aa­rin ja Val­kean jou­lu­to­reista koos­tuva Jou­lu­kort­teli, jonne kau­pun­ki­lai­set voi­vat tulla viet­tä­mään aikaa — hörp­pää­mään kupin kuu­maa, seu­rus­te­le­maan tut­tu­jen kanssa, naut­ti­maan ohjel­masta ja jou­lun tun­nel­masta. Jou­lu­to­reilta voi hank­kia laa­duk­kaita lah­joja ja herk­kuja sekä itselle että pukin­kont­tiin.

“Olen todella innois­sani pääs­tes­säni toteut­ta­maan jou­lu­to­ria”, ker­too Tier­na­to­rin tuot­taja Niina Jor­tikka. “Oulussa on var­masti pal­jon jou­lun ystä­viä. Kan­nus­tan otta­maan yhteyttä ja ideoi­maan mie­luista, oulu­lai­sen näköistä akti­vi­teet­tia Rotu­aa­rin ja Val­kean yhtei­seen Jou­lu­kort­te­liin.”

”On upeaa päästä teke­mään yhteis­työtä jou­lu­to­rien mer­keissä. Yhdis­täessä voi­mamme saamme var­masti luo­tua Oulun kes­kus­taan vireän ja viih­tyi­sän Jou­lu­kort­te­lin, joka esiin­ty­ji­neen ja jou­luos­tok­si­neen on ohit­ta­ma­ton elä­mys”, sum­maa Val­kean kaup­pa­kes­kus­joh­taja Anu Jun­nik­kala-Alho.

Myyn­ti­mök­kien vuo­kraus on avattu

Rotu­aa­rilla sijait­se­van Tier­na­to­rin myy­jä­haku on avattu ja hake­muk­sia ote­taan vas­taan per­jan­tai­hin 26.10.2018 saakka. Vuo­kralla on kym­me­nen jou­luista myyn­ti­mök­kiä. Tier­na­tori on avoinna 14.–23.12.2018 (maa­nan­taista per­jan­tai­hin klo 11–19, lau­an­tai­sin klo 10–17 ja sun­nun­tai­sin klo 12–16). Myy­jä­haku on auki osoit­teessa www.tiernatori.fi.

Kaup­pa­kes­kus Val­kean Jou­lu­ka­dun myyn­ti­ko­juja taas voi tie­dus­tella vuo­kralle arki­sin klo 10–15 kaup­pa­kes­kusas­sis­tentti Maria Moi­la­selta p. 044 405 0759.

Jou­lu­kort­teli tuo jou­lun Ouluun!

Ajankohtaista