Ajankohtaista

Tulossa: Back to School 4.8.2018

Ota vauh­di­kas startti arkeen Val­kean Back To School ‑tapah­tu­man kautta! Lau­an­tain ajan koko per­heelle mie­lui­saa ohjel­maa ja hyviä tar­jouk­sia.

Ohjel­massa Tai­kuri Karin hui­kea tai­ka­näy­tös ja ilma­pal­los­how sekä Onnen­pyörä, josta voit voit­taa itsel­lesi hie­non uuden repun. Ohjelma ja aika­taulu tar­ken­tuu vielä lähem­pänä.

Merk­kaa päivä kalen­te­riisi jo nyt, ter­ve­tu­loa!

 

 

 

*Kaup­pa­kes­kus Val­kea pidät­tää oikeu­det muu­tok­siin ohjel­massa.*

Ajankohtaista