Ajankohtaista

Back to School -tapahtuma la 4.8.

Koko per­heen tapah­tuma lau­an­taina 4.8. klo 11 alkaen! Tapah­tuma on mak­su­ton.

Ohjelma:

klo 12 ja 14
Tai­kuri Kari esiin­tyy Kesä­ka­dun lavalla 2 x 20 min, jonka jäl­keen hän jakaa lap­sille ilma­pal­lo­koi­ria

klo 11–15
Ilma­pal­lo­jen jakoa

klo 11–15
Onnen­pyörä, josta joka pyö­räy­tys voit­taa! Pää­pal­kin­toina kou­lu­rep­puja!

klo 11–17
Tou­hu­lan temp­pu­rata ja ilma­pal­lo­jen jakoa 3. krs

klo 11–15
Kas­vo­maa­lausta

Lisäksi kaup­pa­kes­kuk­sen liik­keissä Back to School ‑tar­jouk­sia, nyt on aika hank­kia kaik­kea kivaa ja tar­peel­lista kou­lun alkuun.

 

Pidä­tämme oikeu­den muu­tok­siin.

Ajankohtaista