Ajankohtaista

14.6. Yötön Yö ja Kesäkadun Kesätanssit

Tors­taina 14.6.2018 vie­te­tään Yötöntä Yötä. Sil­loin shop­pail­laan klo 23 asti! Kaikki kaup­pa­kes­kuk­sen liik­keet ja ravin­to­lat ovat avoinna ilta­myö­hään.

Hui­keita tar­jouk­sia luvassa kupon­ki­vih­kon muo­dossa, seu­raa ilmoit­te­luamme ja hae oma kupon­ki­vih­kosi tapah­tu­ma­vii­kolla mistä tahansa myy­mä­lästä.

Mukana tapah­tu­massa myös muita Oulun kes­kus­tan myy­mä­löitä omilla tar­jouk­sil­laan!

Kesä­ka­dun Kesä­tans­sit jär­jes­te­tään samana iltana to 14.6. klo 18–21:30.

Ohjel­massa myös arvon­taa tans­si­kan­salle.

Ohjelma:
klo 18:00 Kesä­tans­sit alka­vat, iskel­mä­musiikki soi
 
klo 18:15–19:00 sekä 19:15–20:00
Tan­go­ku­nin­gas Marko Lämsä esiin­tyy kah­teen ottee­seen, toi­sen kei­kan jäl­keen mah­dol­li­suus tavata ja ottaa kuvia
 
klo 21:00 Ilma­tan­go­kisa
Tule pai­kalle ja osal­listu Ilma­tan­go­ki­saan! Näytä par­haat tan­go­liik­keesi tässä yksi­lö­ki­sassa. Ei vaadi ilmoit­tau­tu­mista. Pal­kin­tona voit­ta­jalle Viik­ko­passi (á 135e) Sei­nä­joen Tan­go­mark­ki­noille 12.–15.7.2018 sekä osal­lis­tu­mi­soi­keus Ilma­tan­gon SM-finaa­liin, joka jär­jes­te­tään Tan­go­mark­ki­noi­den lau­an­tai­päi­vänä.
 
klo 21:30 Arvonta
Pal­kin­toina liput Sei­nä­joen Tan­go­mark­ki­noille (á 135e) 12.–15.7.2018 ja Kiu­ru­ve­den Iskel­mä­vii­koille (á 95e) 18.–22.7.2018.
 
Tapah­tu­man tuot­taa Team Simi­Sami Oy.

 

Sydä­mel­li­sesti ter­ve­tu­loa shop­pai­le­maan ja tans­si­maan!

 

Ajankohtaista