Ajankohtaista

Valkean Köökipäivä pe 11.5. klo 14-18

Kesä­ka­dulla vie­te­tään per­jan­taina Köö­ki­päi­vää! Val­kean ravin­to­lat ja kah­vi­lat mais­tat­ta­vat tuot­tei­taan ja esit­te­le­vät toi­min­taansa. Vie­raile kai­killa esit­te­ly­pis­teillä ja kerää mer­kin­töjä pas­siin. Täy­dellä pas­silla voit osal­lis­tua arvon­taan, jossa pal­kin­tona brunssi (4 hlö) Ravin­tola Herk­kuun sekä eri­kois­kah­vi­lah­ja­kort­teja Bacaro Dop­pioon!

Lisäksi ohjel­massa on Donit­si­haaste Kesä­ka­dun lavalla klo 15 ja 17. Arnolds tar­joaa donit­sit kil­pai­luun, jossa kah­den hen­gen tii­mit yrit­tä­vät syödä kaksi 6‑packillista Ori­gi­nal-donit­seja mah­dol­li­sim­man nopeasti!

 

Tapah­tu­man juon­taa keit­tiö­mes­tari Janne Pek­kala.

Mukana Köö­ki­päi­vässä:

 

Ajankohtaista