Ajankohtaista

Suomipop-päivät Valkeassa 27.-28.4.

Tule­vana vii­kon­lop­puna 27.–28.4. Suo­mi­pop Fes­ti­vaali Oulu ran­tau­tuu Kaup­pa­kes­kus Val­ke­aan. Luvassa on fes­ti­vaa­li­hu­li­naa, kun lavalla näh­dään per­jan­taina cas­ting-tilai­suus. Sosi­aa­li­sen median Suo­mi­pop Fes­ti­vaali-TV ‑juon­ta­jaksi pyr­ki­vät haki­jat näyt­tä­vät kykynsä klo 13–15. Myös pai­kan päällä on mah­dol­li­suus vielä ilmoit­tau­tua koe-esiin­ty­mi­seen. Tutustu Suo­mi­pop-päi­vien ohjel­maan alta, ja tule mukaan!

Ohjelma

 

Hovimuusikko Ilkka

PERJANTAI 27.4. 10–18

10.00–18.00 … Suo­mi­pop Pro­mo­piste Val­kean aulassa    
Tule osta­maan lip­pusi ja osal­lis­tum aan arvon­toi­hin!
13.00–15.00 … Suo­mi­pop Fes­ti­vaali some TV-Cas­tin­gin haas­tat­te­lut, Val­kean Lava

Päi­vän aikana pro­mo­pis­teellä kil­pai­luja sekä lip­pu­pii­lo­tusta teh­dään ympäri kaup­pa­kes­kusta.
Tule otta­maan kuva Suo­mi­pop Fes­ti­vaa­lin pro­mo­pis­teen kuvaus­sei­nälle ja osal­lis­tut samalla lip­puar­von­taan.

LAUANTAI 28.4. 10–17

10.00–17.00 … Suo­mi­pop Pro­mo­piste Val­kean aulassa
Tule osta­maan lip­pusi ja osal­lis­tu­maan arvon­toi­hin.
11.00–13.00 … Some­tii­min haku pro­mo­pis­teellä
12.00 … Suo­mi­po­pin oma poika Hovi­muusikko Ilkka esiin­tyy, Val­kean lava
12.30 … Hovi­muusikko Ilkka tavat­ta­vissa pro­mo­pis­teellä
Tule otta­maan yhteis­kuva Ilkan kanssa!
15.00–16.00 … Some­tii­min haku pro­mo­pis­teellä
15.00 … Suo­mi­po­pin oma poika Hovi­muusikko Ilkka esiin­tyy, Val­kean lava
15.30 … Hovi­muusikko Ilkka tavat­ta­vissa pro­mo­pis­teellä     
Tule otta­maan yhteis­kuva Ilkan kanssa!

Päi­vän aikana pro­mo­pis­teellä kil­pai­luja sekä lip­pu­pii­lo­tusta teh­dään ympäri kaup­pa­kes­kusta.
Tule otta­maan kuva Suo­mi­pop Fes­ti­vaa­lin pro­mo­pis­teen kuvaus­sei­nälle ja osal­lis­tut samalla lip­puar­von­taan.
Lau­an­tain aikana vali­taan myös par­hai­ten somet­ta­nut Suo­mi­pop Fes­ti­vaali yri­tys Val­kean Kaup­pa­kes­kuk­sessa fes­ta­ri­li­puilla, Hovi­muusikko Ilkka pal­kit­see voit­ta­jay­ri­tyk­sen!

Lip­pu­kil­pai­lut ja arvon­nat K‑18, Suo­mi­pop Fes­ti­vaali Oulu K‑18.

Ajankohtaista