Ajankohtaista

Fafa's avataan Valkeaan!

Oulun ensim­mäi­nen Fafa’s ava­taan Val­kean Köö­kiin touko-kesä­kuussa 2018. Yksin­ker­tai­sesti sanot­tuna Fafa’s on hyvää fii­listä: mauk­kaita ja riit­tä­vän kokoi­sia annok­sia tuo­reista raaka-aineista, mut­kat­to­man ystä­väl­listä pal­ve­lua erin­omai­seen hinta-laa­tusuh­tee­seen.

Ajankohtaista