Ajankohtaista

Bussilla Sokoksen 3+1 -päiville!

Sokos Puku­mies tar­joaa 3+1 ‑huli­noi­den kun­niaksi omis­ta­jille ilmai­sen bus­si­kul­je­tuk­sen kes­kelle shop­pai­lu­tai­vasta! Rova­nie­meltä ja Kemistä bus­siin voi hypätä joko kes­ki­viik­kona 21.3. tai lau­an­taina 24.3. Limin­gan­tul­lista pää­see vai­vat­to­masti kes­kus­taan joka päivä kes­ki­vii­kosta lau­an­tai­hin.

Non Stop ‑bus­si­kul­je­tus Limin­gan­tul­lin Pris­masta Val­ke­aan

Veloi­tuk­se­ton bus­si­kul­je­tus kes­ki­vii­kosta lau­an­tai­hin klo 12–18 Limin­gan­tul­lin Pris­man ja Val­kean välillä.

Aika­tau­lut

Ensim­mäi­nen lähtö Limin­gan­tul­lista klo 12.00 kohti Val­keaa, seu­raa­vat puo­len tun­nin välein.
Ensim­mäi­nen lähtö Val­keasta klo 12.15 kohti Limin­gan­tul­lia, seu­raa­vat puo­len tun­nin välein.

Limin­gan­tul­lin pysäkki: Pris­man kau­pun­gin­puo­lei­sessa pää­dyssä oleva City­bussi-pysäkki
Val­kean pysäkki: Uusi­katu, Vanha Paloa­sema

Ei ennak­koil­moit­tau­tu­mista. Bus­sissa jaossa 3+1 ‑kuvas­toja.

Bus­si­kul­je­tus Rova­nie­meltä Ouluun on täynnä!

Tar­joamme Osuus­kauppa Ari­nan omis­ta­jille veloi­tuk­set­to­man bus­si­kul­je­tuk­sen Rova­nie­meltä Kemin kautta Val­ke­aan. Meno­pa­luu saman päi­vän aikana. Kul­je­tus kes­ki­viik­kona 21.3. ja lau­an­taina 24.3. Ilman S‑Etukorttia mat­kan hinta 10€/hlö.

Aika­tau­lut

Lähtö klo 9.00 Rova­nie­men Pris­man park­ki­paikka
Pysäh­dys klo 10.30 Kemin Kaup­pa­kes­kus Coro­nan park­ki­pai­kalla
Paluu takai­sin Val­keasta klo 17.00. Pysäh­tyy Kemissä.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen

Sito­vat ilmoit­tau­tu­mi­set arki­sin 14.3. — 19.3. klo 9–15 väli­senä aikana p. 044 405 0759 tai säh­kö­pos­titse maria.moilanen@sok.fi.

Ilmoita haluttu läh­tö­paikka (Rovaniemi/Kemi), kaik­kien läh­ti­jöi­den nimet sekä puhe­lin­nu­me­rot.

 

Ajankohtaista