Ajankohtaista

Marimekon avajaiset 1.3.

Mari­mekko ava­taan tors­taina 1.3. Kesä­ka­dun var­relle Sam­po­ta­loon. Ava­jais­tar­jouk­sia:

  • 100 ensim­mäi­selle kuk­kai­nen yllä­tys. Kukista löy­tyy upeita etuja ja nii­den jou­kossa on yksi pää­pal­kinto: ilmai­nen muo­din tuote myy­mä­län ava­jais­päi­vän vali­koi­masta*
  • Pit­kien sivu­ver­ho­jen ja pöy­tä­lii­no­jen päi­den ompe­lun kan­kaan oston yhtey­dessä ilmai­seksi.
  • Mus­tat Metro- ja Buddy-reput 40% alen­nuk­sella.

Edut ovat voi­massa Mari­ky­län nykyi­sille ja uusille jäse­nille 11.3. asti tai niin kauan kuin tuot­teita riit­tää. Ava­jais­päi­vänä 1.3. pak­kaamme ostok­set kan­kai­seen logo­kas­siin.

 

Ter­ve­tu­loa!

*Ehdot näh­tä­villä myy­mä­lässä

Ajankohtaista