Ajankohtaista

Tulossa: Lasten lauantai

Tul­kaa koko per­heen voi­min viet­tä­mään Las­ten Lau­an­taita Val­ke­aan 24.2. klo 11–17!

Huom! Samppa on tär­keässä pelas­tus­teh­tä­vässä telo­nut tas­sunsa, eikä vali­tet­ta­vasti pää­se­kään pai­kalle Val­ke­aan. Pahoit­te­lemme tästä aiheu­tu­nutta mie­li­pa­haa. Toi­vo­te­taan Sam­palle pikaista para­ne­mista!

Ohjel­massa

Ryhmä Hau Vainu esiin­tyy klo 12, 14 ja 16 Kesä­ka­dulla.
Esi­tys­ten jäl­keen halit­ref­fit! Kuvien­ot­to­mah­dol­li­suus Ryhmä Haun kanssa!

Super­park onnen­pyörä ja pää­sy­lip­puar­vonta Kesä­ka­dulla klo 11–16

Tou­hu­lan temp­pu­rata, arvon­taa ja ilma­pal­loja 3. ker­rok­sessa klo 11–17

Ryhmä Hau Kadon­neet pen­nut ‑etsin­tä­teh­tävä käyn­nissä koko päi­vän klo 11–17.
Nouda teh­tä­vä­lappu Kesä­ka­dulta!

Ilma­pal­lo­jen jakoa klo 12–16 Kesä­ka­dulla

Ajankohtaista