Ajankohtaista

Tubetähdet Valkeassa

Ener­gi­sistä You­tube-videois­taan tun­ne­tut Milli ja Abe saa­pui­vat vie­raak­semme jou­lu­kuussa. Kurk­kaa videolta, miten ote­taan sel­fie Pre­si­den­tin kanssa ja kuinka oulu­lai­set fanit otti­vat tube­täh­det vas­taan Val­kean Kesä­ka­dulla.

Ajankohtaista