Ajankohtaista

Tervetuloa Joulu!

Val­kean Joulu ava­taan ja jou­lu­va­lot syt­ty­vät! Toi­vo­tamme kaikki ter­ve­tul­leiksi viet­tä­mään kans­samme ohjel­man­täy­teistä vii­kon­lop­pua jou­lui­sissa tun­nel­missa.

Jou­lu­pukki vas­taa­not­taa 3. ker­rok­sessa ja Ton­tut kier­te­le­vät kaup­pa­kes­kuk­sessa jakaen makei­sia! Lap­sille Tont­tu­paja 2. ker­rok­sessa. Kesä­ka­dulla Par­ty­booth (lau­an­taina), arvon­toja, musiik­kie­si­tyk­siä ja Tier­na­po­jat. Sekä tie­tysti tar­jouk­sia, jotka löy­dät etusi­vulta.

Per­jan­tain 17.11. aika­taulu:
Jou­luik­kuna avau­tuu
18:00 Jou­lu­va­lot syt­ty­vät ✨

Lau­an­tain 18.11. aika­taulu:
12–18 Jou­lu­pu­kin vas­taan­otto 3. krs 🎅🏼
12–18 Tont­tu­paja lap­sille 2. krs 🖍
12–18 Par­ty­booth-valo­ku­vaus­koppi Kesä­ka­dulla 📸

12:30 Arvonta Kesä­ka­dulla 🎁
13:00 Poh­jan­kar­ta­non 9D-luo­kan jou­lu­kon­sertti 20min Kesä­ka­dulla 🎵
14:00 Arvonta Kesä­ka­dulla 🎁
15:00 Poh­jan­kar­ta­non 9D-luo­kan jou­lu­kon­sertti 20min Kesä­ka­dulla 🎵
16:30 Arvonta Kesä­ka­dulla 🎁
18:00 Ohjelma päät­tyy

Lisäksi Glit­te­rissä ja S‑Pankissa arvon­taa.

Sun­nun­tain 19.11. aika­taulu:
12–18 Jou­lu­pu­kin vas­taan­otto 3. krs 🎅🏼
12–18 Tont­tu­paja lap­sille 2. krs 🖍

12:30 Arvonta Kesä­ka­dulla 🎁
13:00 Tier­na­po­jat 🌟
14:00 Arvonta Kesä­ka­dulla 🎁
14:30 Tier­na­po­jat 🌟
15:00 Arvonta Kesä­ka­dulla 🎁
15:30 Tier­na­po­jat 🌟
16:30 Arvonta Kesä­ka­dulla 🎁
18:00 Ohjelma päät­tyy

Lisäksi Glit­te­rissä arvon­taa.

Tapah­tuma teh­dään yhteis­työssä Team Simi­Sa­min, Ranuan Eläin­puis­ton, Sokos Hotel Ari­nan ja kaik­kien Val­kean liik­kei­den kanssa.

Pidä­tämme oikeu­den muu­tok­siin.

Ajankohtaista