Ajankohtaista

Kuuleeko Rovaniemi ja Kemi?

Jär­jes­tämme kaksi jou­lus­hop­pai­lu­mat­kaa Rova­nie­meltä Kaup­pa­kes­kus Val­ke­aan. Bus­si­mat­kat ovat mak­sut­to­mia Ari­nan omis­ta­jille.

Vii­kon­lop­pu­matka la–su 2.–3.12.
Lähtö Rova­nie­men Pris­man park­ki­pai­kalta lau­an­taina 9.00. Pysäh­ty­mi­nen Kemin Pris­man park­ki­pai­kalla klo 10.30. Paluu sun­nun­taina n. klo 14 Oulusta Kemin kautta Rova­nie­melle.

Yöpy­mi­nen oma­kus­tan­tei­nen, esi­mer­kiksi Ori­gi­nal Sokos Hotel Ari­nassa. 

Päi­vä­matka la 9.12.2017  TÄYNNÄ, vara­si­ja­jär­jes­tely käy­tössä
Lähtö Rova­nie­men Pris­man park­ki­pai­kalta klo 9.00. Pysäh­ty­mi­nen Kemin Pris­man park­ki­pai­kalla klo 10.30. Paluu klo 17 Oulusta Kemin Pris­man kautta Rova­nie­melle.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen mat­koille:
Ilmoit­taudu bus­si­mat­kalle tors­tai­hin 30.11. men­nessä osoit­tee­seen karoliina.lepisto@sok.fi tai 044 405 0759 (soi­tot ma-pe klo 9–15 väli­senä aikana tai teks­ti­vies­titse). Kerro ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­dessä kum­malle reis­sulle haluat, kaik­kien mat­ka­lais­ten nimet ja läh­tö­paikka (Kemi vai Rova­niemi). Ilmoit­tau­tu­mi­set ovat sito­via. Paik­koja rajoi­te­tusti!

Muista näyt­tää S‑Etukortti bus­siin nous­tes­sasi. Mat­kan hinta ilman S‑Etukorttia 10€/hlö.

Ajankohtaista