Ajankohtaista

Black Friday tulee Valkeaan!

Vuo­den kovin shop­pai­lu­ta­pah­tuma ran­tau­tuu myös Val­ke­aan.
Per­jan­taina 24.11. koko kaup­pa­kes­kus täynnä hur­jis­tut­ta­via tar­jouk­sia, joista kai­kista kovim­mat VAIN aamulla klo 7–9!

Black Fri­day tar­jouk­set ilmes­ty­vät tällä vii­kolla net­ti­si­vuil­lemme. Täs­sä­kin lajissa nopeat syö­vät hitaat.

Ajankohtaista