Ajankohtaista

Tulossa pian: Uusi sisustusmyymäläketju Valkeaan

Suo­men ensim­mäi­nen Man­terl Casa ‑myy­mälä avat­tiin Turussa 15.9.2017. Kuvaaja: Mikael Soi­ni­nen

Espan­ja­lai­nen Man­te­rol Casa ‑sisus­tus­myy­mä­lä­ketju avaa myy­mä­län Val­kean 3. ker­rok­sessa per­jan­taina 13.10. klo 13.00.

Man­te­rol Casa tar­joaa skan­di­naa­vi­seen tyy­liin ja sisus­tus­sil­mään istu­via tuot­teita, värejä ja kuo­seja espan­ja­lai­sella twis­tillä. Vuonna 1948 perus­te­tun per­heyh­tiön valt­teja ovat pit­kät perin­teet espan­ja­lai­sessa teks­tii­li­teol­li­su­dessa, Espan­jassa tapah­tuva suun­nit­telu ja tuo­tanto, väri­kyl­läi­nen mal­listo sekä voi­ma­kas panos­tus asia­kas­pal­ve­luun ja asia­kas­ko­ke­muk­seen.

Suu­rin osa tuot­teista val­mis­te­taan alusta alkaen omalla aurinko- ja tuu­lie­ner­gialla toi­mi­valla teh­taalla Espan­jassa.

Tutustu Man­te­rol Casaan etu­kä­teen:

Manterol.es/fi/

Facebook.com/ManterolSuomi/

 

Ajankohtaista