Ajankohtaista

Vanhempainilta torstaina 28.9. Valkeassa

Ter­ve­tu­loa vaih­ta­maan aja­tuk­sia nuor­ten ajan­vie­tosta Val­keassa. Kes­kus­te­luissa mukana mm. poliisi, Val­kean jär­jes­tyk­sen­val­vonta ja Ase­man Lap­set ry.

Ohjelma

17.45 Mambo Hei­kin­heimo & Ryt­mi­ryhmä esiin­tyy

18.00 Nuo­ri­son ajan­vietto Val­keassa kaup­pa­kes­kuk­sen näkö­kul­masta

18.05 Ase­man Lap­set ry Löy­tävä nuo­ri­so­työ ‑hanke

18.10 Nuo­ri­son ajan­vietto Val­keassa polii­sin näkö­kul­masta

18.30 Nuo­ret jär­jes­tyk­sen­val­von­nan sil­min

18.40 Val­kea maa­han­muut­ta­jan näkö­kul­masta

18.45 Panee­li­kes­kus­telu

19.00 Mambo Hei­kin­heimo & Ryt­mi­ryhmä esiin­tyy

Ajankohtaista