Ajankohtaista

Superdryn avajaiset to 14.9. klo 10

Val­keassa pian avaava Superdry on kieh­tova, ajan hen­gessä syk­kivä brändi. Superdry lupaa laa­tua, hie­noja yksi­tyis­koh­tia sekä istu­van muo­to­kie­len. Superdry on sekoi­tus ame­rik­ka­laista muo­tia, japa­ni­laista gra­fiik­kaa höys­tet­tynä brit­ti­läi­sellä tyy­lillä.

Ava­jai­sia vie­te­tään Val­kean uudis­puo­len toi­sessa ker­rok­sessa tors­taina 14.9. alkaen klo 10. 

Ajankohtaista