Ajankohtaista

Sokos Herkun pysäköintietu myös Kivisydämessä pysäköinnistä

Kun ostat Sokos Her­kusta yli 50€:lla, saat park­ki­lip­pua kas­salla näyt­tä­mällä kui­tilta hyvi­tyk­sen 4,30€ (2h park­kiaika).

Pysä­köin­tietu kos­kee sekä Val­kean park­ki­hal­lissa että Kivi­sy­dä­messä teh­tyjä pysä­köin­tejä. Etu vain Ari­nan omis­ta­jille, eli S‑Etukortti on pyy­det­täessä esi­tet­tävä kas­salla. Etu on voi­massa vuo­den 2017 lop­puun.

Ajankohtaista