Ajankohtaista

Sneakpeak uuteen Superdry -myymälään!

Suo­men nel­jäs ja tois­tai­seksi myös maan suu­rin Superdry ‑myy­mälä ava­taan huo­menna tors­taina klo 10! Alla maku­pa­loja uudesta myy­mä­lästä.

Vali­koi­masta löy­tyy vaat­teita jokai­seen makuun; hil­lit­tyä tyy­liä klas­si­sem­malle pukeu­tu­jalle ja räväk­kää roh­kealle erot­tau­tu­jalle.

Liik­keen vasem­malta puo­lelta löy­tyy mies­ten vaat­teet ja oikealta nais­ten.

Pai­to­jen, housu­jen ja tak­kien lisäksi vali­koi­masta löy­tyy pal­jon asus­teita, muun muassa pipoja, hui­veja, rep­puja ja lauk­kuja.

Myy­mä­lä­pääl­likkö Pasi toi­vot­taa kaikki läm­pi­mästi ter­ve­tul­leeksi uuteen upe­aan Superdry­hyn!

Ps.. Ava­jai­se­tuna Superdryn kaikki tuot­teet -20% sun­nun­tai­hin asti!

Ajankohtaista