Ajankohtaista

Korttelihaipakka rantautuu myös Valkeaan

Kaup­pa­kes­kus palvelee poik­keuk­sel­li­sesti Kort­te­li­hai­pak­ka­päi­vänä tors­taina 17.8. klo 23 asti.

Ajankohtaista