Ajankohtaista

Back To School -tapahtuma 12.8.

Ota vauh­di­kas startti arkeen Val­kean Back To School ‑tapah­tu­man kautta! Lau­an­tain ajan koko per­heelle mie­lui­saa ohjel­maa ja hyviä tar­jouk­sia. Ter­ve­tu­loa!

Ohjelma:

11:00–11:40 Muu­mit

11:45 Rep­pu­ralli

12:30–12:45 Täl­läämö ja Hyvä Olo Back To Busi­ness ‑hius­muo­ti­näy­tös

13:00–13:30 Muu­mit

13:45 Rep­pu­ralli

14:15–14:30 Täl­läämö ja Hyvä Olo Back To Busi­ness ‑hius­muo­ti­näy­tös

14.45–15:15 Muu­mit

15:30–15:45 Täl­läämö ja Hyvä Olo Back To Busi­ness ‑hius­muo­ti­näy­tös

16:00 Rep­pu­ralli

11–17 Kesä­ka­dulla Super­par­kin toi­min­ta­piste, jossa teh­dään siir­to­ta­tuoin­teja ja pyö­ri­te­tään onnen­pyö­rää.

11–17 Kesä­ka­dulla kas­vo­maa­laus­piste.

11–17 3. ker­rok­sessa his­sien lähellä Tou­hu­lan toi­min­ta­piste lap­sille.

Arvon­taa:
Sokos Her­kussa arvo­taan kaksi rep­pua (Reima ja DCS­hoes), jotka ovat täynnä kark­kia. Yhden pal­kin­non arvo n. 50€. Osal­listu Her­kussa!

Tar­jouk­set:
Tar­jouk­set jul­kais­taan net­ti­si­vuil­lamme kes­ki­viik­kona! Tar­jouk­set ovat voi­massa vain lau­an­taina 12.8., ellei toi­sin mai­nittu.

*Muu­tok­set ohjel­maan pidä­te­tään.*

Ajankohtaista