Ajankohtaista

Miesten illan sisäänkäynti Valkeaan Kauppurienkadulta Autosaarta vastapäätä

Kesä­katu sul­je­taan läpi­ku­lulta Mies­ten illan ajaksi lau­an­taina 10.6. klo 19–23.

Tänä aikana sisään­käynti Mies­ten Iltaan, Sokos Herk­kuun ja Kivi­sy­dä­meen tapah­tuu Kaup­pa­kes­kus Val­kean sivuo­vesta Sokos Puku­mie­hen vie­restä, Kaup­pu­rien­ka­dulta Auto­saarta vas­ta­päätä.

 

Tapah­tu­man ajan Iso­ka­dun Kaup­pu­rien­ka­dun ris­teyk­sestä Iso­ka­dun Saa­ris­ton­ka­dun ris­teyk­seen pää­see kul­ke­maan kier­to­reit­tiä Kirk­ko­ka­dun tai Uusi­ka­dun kautta.

Kaup­pa­kes­kus Val­kean his­sit pal­ve­le­vat Kivi­sy­dä­mestä tuli­joita / Kivi­sy­dä­meen meni­jöitä läpi illan.

Kesä­katu avau­tuu läpi­ku­lulle heti klo 23 tapah­tu­man pää­tyt­tyä.

Ajankohtaista