Ajankohtaista

Poikkeavat liikennejärjestelyt lauantaina 20.5.

Lau­an­taina 20.5. jär­jes­tet­tävä pro­moo­tio­kul­kue vai­kut­taa Val­kean park­ki­hal­lin lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin ulos­ajon osalta.

Saa­ris­ton­ka­dun lii­kenne sul­je­taan ran­nan suun­taan Iso­ka­dun ris­teyk­sestä, joten Val­kean park­ki­hal­lista ei pääse sulun aikana kään­ty­mään oikealle. 

Noin klo 15:45 alkaen park­ki­hal­lista on mah­dol­lista kään­tyä ulos­a­jet­taessa vain vasem­paan suun­taan. Kesto on noin 20 minuut­tia, jonka jäl­keen lii­kenne palaa nor­maa­liksi.

Kul­kuetta ei jär­jes­tetä sateella tai kovalla tuu­lella.

 

 

Ajankohtaista