Ajankohtaista

Tervetuloa Naisten iltaan la 18.3.!

Val­keassa jär­jes­te­tään ins­pi­roiva muo­tiin ja hem­mot­te­luun kes­kit­tyvä Nais­ten ilta lau­an­taina 18.3. klo 19 alkaen. Tapah­tu­man ajan Val­kean ovet aukea­vat vain nai­sille. Tapah­tuma kes­tää klo 23 asti, jonka jäl­keen on helppo jat­kaa iltaa Oulun yössä vaikka suu­rem­malla poru­kalla, uusien ja van­ho­jen tut­ta­vien kanssa.

Esiin­ty­mässä:
Club For Five
Mikko Lep­pi­lampi & big band
Tomi Met­sä­keto & pia­nisti Mikko Tuo­mi­nen
Kim Herold

Illan juon­taa ihana Saija Palin

Ohjel­massa lisäksi:
Hie­ron­taa, josta voi mak­saa vapaa­eh­toi­sen mak­sun (tuotto Tyt­tö­jen Talolle)
Mais­ta­tuk­sia
Hyvin­voin­ti­vink­kejä
Mini­muo­ti­näy­tök­siä
Stai­laus­näy­tös
Arvon­toja

Illan aika­taulu:
19.00 Illan juon­taja Saija Palin avaa illan
19.00, 20.00 & 21.15 Mini­muo­ti­näy­tök­set
19.15 Mikko Lep­pi­lampi ja Big Band
20.00, 21.15 & 22.30 Kim Herold akus­ti­sena
20.00 & 21.15  Sai­jan stai­laus­vin­kit
20.30 Tomi Met­sä­keto ja pia­nisti Mikko Tuo­mi­nen
21.45 Club For Five
23.00 Nais­ten ilta Val­keassa päät­tyy

Suuri Nais­ten illan arvonta Kesä­ka­dulla klo 22.30. Pal­kin­toja muun muassa seu­raa­vilta tahoilta:

TEAM SIMISAMI OY
AMERICAN CAR CLUB
CLUB TEATRIA
TANGOMARKKINAT
KUNTOMO
KIURUVEDEN ISKELMÄVIIKOT
NIGHT CLUB TÄHTI
BACARO DOPPIO
THE BODY SHOP
DINSKO
ELEGANCE KULTAJOUSI
FINLAYSON
GLITTER
INDISKA
NATURAL
PICNIC
ROSSO
SOKOS KAUNEUS

Ohjel­maa Val­kean liik­keissä:
CARLINGS: Pientä tar­joi­lua
ELEGANCE KULTAJOUSI: Arvonta, val­ko­kul­ta­ti­mant­ti­sor­mus arvo 499€
GLITTER: Muoti- ja tyy­li­asian­tun­tija Miika Mat­tola stai­laa asiak­kaita. Myy­mä­lässä kam­paaja tekee pika­kam­pauk­sia, mak­sat vain tuot­teista, jotka haluat pitää!
INTERSPORT: Shock Absor­ber urhei­lu­lii­vikli­nikka. Foot­ba­lance jalka-ana­lyy­seja. Shock Absor­be­rin, Haglöf­sin, Rais­kin ja Kari Traan edus­ta­jat pai­kalla.
NATURAL: Tuote-esit­te­lyä. Luo­mu­tee ja smoot­hie tar­joi­lua.
RAGS: Kau­pan päälle yllä­tys­kassi, joka sisäl­tää hius­tuot­teita ja Happy socks ‑suk­kia.
SILMÄASEMA: Optikko ja kas­vo­muo­to­asian­tun­tija Krista Kuk­ka­maa aut­taa kehys­va­lin­nassa klo 21 saakka.
SOKOS HERKKU: Pau­li­gin kul­tai­sia ter­mos­mu­keja 1000 ensim­mäi­selle nais­asiak­kaalle.
SOKOS KAUNEUS: Pika­kam­pauk­sia á 25€.
SOKOS NAISET: Arvonta, pal­kin­tona mm. Bal­muir-huivi arvo 179€ ja YoZen-koru arvo n. 25€
VALLILA: Sisus­tus­suun­nit­te­lija Sirpa Arbe­lius neu­voo sisus­tus­rat­kai­suissa klo 19–22.

Oikeu­det muu­tok­siin ohjel­massa pidä­te­tään.

Käy­tän­nön jär­jes­te­lyistä:

Kesä­katu sul­je­taan läpi­ku­lulta Nais­ten illan ajaksi lau­an­taina 18.3. klo 19–23.

Tänä aikana sisään­käynti Nais­ten Iltaan, Sokos Herk­kuun ja Kivi­sy­dä­meen tapah­tuu Kaup­pa­kes­kus Val­kean sivuo­vesta Sokos Puku­mie­hen vie­restä, Kaup­pu­rien­ka­dulta Auto­saarta vas­ta­päätä.

Tapah­tu­man ajan Iso­ka­dun Kaup­pu­rien­ka­dun ris­teyk­sestä Iso­ka­dun Saa­ris­ton­ka­dun ris­teyk­seen pää­see kul­ke­maan kier­to­reit­tiä Kirk­ko­ka­dun tai Uusi­ka­dun kautta.

Kaup­pa­kes­kus Val­kean his­sit pal­ve­le­vat Kivi­sy­dä­mestä tuli­joita / Kivi­sy­dä­meen meni­jöitä läpi illan.

Kesä­katu avau­tuu läpi­ku­lulle heti klo 23 tapah­tu­man pää­tyt­tyä.

TAPAHTUMAN TUOTTAA: Team Simi­sami

Ajankohtaista