Ajankohtaista

Ilmainen 3+1-bussikuljetus Limingantullista ja Rovaniemeltä sekä Kemistä

Sokos Puku­mies tar­joaa 3+1 ‑huli­noi­den kun­niaksi omis­ta­jille ilmai­sen bus­si­kul­je­tuk­sen kes­kelle shop­pai­lu­tai­vasta!

Rova­nie­meltä ja Kemistä bus­siin voi hypätä joko kes­ki­viik­kona 29.3. tai lau­an­taina 1.4. Limin­gan­tul­lista pää­see vai­vat­to­masti kes­kus­taan joka päivä kes­ki­vii­kosta lau­an­tai­hin.

Rova­nie­men ja Kemin bus­si­kul­je­tuk­siin sito­vat ilmot­tau­tu­mi­set 28.3. klo 17 men­nessä
säh­kö­pos­tilla: maria.moilanen@sok.fi tai puhe­li­mitse: 044 4050 759 arki­sin klo 10–14 väli­senä aikana (vii­kon­lop­puna säh­kö­pos­tilla tai teks­ti­vies­tillä).

LAUANTAIN 1.4. ROI-KEMI-OULU BUSSIKULJETUS ON TÄYNNÄ!
(muo­kattu ti klo 11:15)

Limin­gan­tul­lin Prisma — Sokos Puku­mies / Kaup­pa­kes­kus Val­kea

Limin­gan­tul­lin pysäkki: Bus­si­parkki Limin­gan­tien puo­lei­sella Pris­man pit­källä sivulla
Val­kean pysäkki: Uusi­katu, Vanha Paloa­sema

Aika­taulu:
Kes­ki­vii­kosta lau­an­tai­hin 29.3. — 1.4.
Limin­gan­tul­lista 10:00 — 17:30 (30 min välein)
Kaup­pa­kes­kus Val­keasta 10:15 — 17:45 (30 min välein)

Rova­niemi — Kemi — Kaup­pa­kes­kus Val­kea

Rova­nie­men pysäkki: Pris­man park­ki­paikka
Kemin pysäkki: Kaup­pa­kes­kus Corona, Pris­man edusta
Oulun pysäkki: Uusi­katu, Vanha Paloa­sema

Aika­taulu:
Meno: Rova­niemi 9.00 — Kemi 10.30 — Oulu / Kaup­pa­kes­kus Val­kea 12.00
Paluu: Oulu 17.00 — Kemi 18.30 — Rova­niemi 20.00

 

Ajankohtaista