Ajankohtaista

Ystävien Yö Valkeassa 14.2.

Kaup­pa­kes­kuk­sessa vie­te­tään Ystä­vien Yötä tiis­taina 14.2. Tar­jolla on musiik­kie­lä­myk­siä, muka­vaa yhdes­sä­oloa, arvon­taa ja huip­pu­tar­jouk­sia Val­kean ystä­ville. Liik­keet ovat poik­keuk­sel­li­sesti avoinna klo 22 asti!

Illan esiin­ty­jät Kesä­ka­dulla:
18:15 Pete Cooke — mies, kitara ja valen­ti­nes jazz
19:15 Raoul & Aatu — iha­nia akus­ti­sia ystä­vän­päivä-cove­reita
20:15 Oulun voi­mis­te­luseura — yli 30 tans­si­jan hui­kea show
20:30 Juuni & Olki­maa — tal­viyönä suloi­sesti läm­mit­tä­vää­au­rin­koista elo­vena-pop­pia

Muista hakea etu­ku­pon­ki­vih­kosi! Kupon­ki­vih­koja jae­taan vii­kolla 6 Val­kean myy­mä­löissä. Kupon­ki­vih­koja rajoi­tettu erä!

Ota mui­kea pusu­kuva ja tägää se #oulu­pus­saa > pää­sette Kesä­ka­dun jät­tisc­ree­nille mui­den ihail­ta­vaksi!

Osal­listu tapah­tu­maan Face­boo­kissa!

Upean tapah­tu­man tuot­taa Team Simi­Sami.

Ajankohtaista