Ajankohtaista

Mallicasting Valkeassa pe 27.1. ja la 28.1.

Haa­vei­letko mal­lin urasta?

Fas­hion Model Agency jär­jes­tää uusien kas­vo­jen mal­licas­tin­gin / koe­ku­vauk­set Val­keassa per­jan­taina 27.1. klo 14–20 ja lau­an­taina 28.1. klo 10–17.

Fas­hion Model Agency hakee uusia mal­li­kas­voja kai­kista ikä­ryh­mistä koti­mai­sille sekä kan­sain­vä­li­sille mal­li­mark­ki­noille, mai­nos- ja muo­ti­ku­vauk­siin,  muo­ti­näy­tök­siin sekä kan­sain­vä­li­siin malli- ja kau­neus­kil­pai­lui­hin. mm: Top Model & Top Male Model Paris, Super­mo­del Int. / Thai­land, Look Of The Year / Italy, Miss Tou­rism Inter­na­tio­nal, China. Miss Grand Inter­na­tio­nal Thai­land jne.

Ter­ve­tu­loa!

Lisä­tie­toja löy­dät www.fashionmodel.fi.

Ajankohtaista