Ajankohtaista

Valkean joululahjavalvojaiset torstaina 1.12. klo 23 asti

Kaup­pa­kes­kus Val­kea piden­tää tors­taina 1.12. aukio­loai­kaansa klo 23 asti ja tar­joaa yhden illan ajan kii­ree­töntä ja muka­vaa aikaa jou­luos­tos­ten tekoon.

Voiko jou­luos­tok­silla viih­tyä? Nap­paa muu­tama tunti omaa aikaa ja tule Kaup­pa­kes­kus Val­ke­aan. Live­musii­kin ja par­hai­den lah­ja­vink­kien saat­te­le­mana jou­lu­lah­jaos­tok­set suju­vat vai­vat­to­masti yhden katon alla Oulun sydä­messä.

Ostok­sia ja jou­lu­mieltä vauh­dit­ta­maan on illaksi varattu ohjel­maa:
* pia­nisti Elias Airak­si­nen ja kau­neim­mat jou­lu­lau­lut Kesä­ka­dun lavalla
* tru­ba­duuri Jarmo Kan­tola tuo jou­lu­mieltä kita­ran kanssa ympäri kaup­pa­kes­kusta
* illan isäntä Matti Oika­ri­nen jakaa ylei­sön kanssa kaup­piailta kerä­tyt jou­lun par­haat lah­ja­vin­kit
* tuo­tear­von­toja!

Ajankohtaista